Ukłon w stronę jednej z największych aren koszykarskich.
Hybrydowa technologia ułatwiająca zwrotność i
maskymalny zwrot energii.
UPROAR PALACE GUARD